Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Profil verejného obstarávania

                                          OBEC ŠVÁBOVCE

Sídlo:                                Obecný úrad 132, 059 12 Švábovce

Štatutárny zástupca:     Ing. Ján Mlynár, starosta obce

IČO:                                   00326623

DIČ:                                   2020674997

Tel.:                                   00421 (0)52/ 779 31 01

Fax:                                   00421 (0)52/ 789 26 62

E-mail:                              obec.svabovce@gmail.com

www:                                www.obecsvabovce.sk

Bankové spojenie:        VÚB, a. s.

Číslo účtu:                       25121 562/0200

IBAN:                               SK50 0200 0000 0000 2512 1562

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár