Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách v roku 2018:                   

 1. Ing. Ján Brokeš
 2. PhDr. Zuzana Čížiková
 3. Slavka Ilavská
 4. Dana Liptáková
 5. Ing. Martin Orolin
 6. Mgr. Juraj Šimko
 7. Ing. Ľubomír Tkáč


  Zástupca starostu: Ing. Ján Brokeš

  Do kompetencie zástupcu starostu Ing. Jána Brokeša spadajú tieto činnosti:

  V čase prítomnosti starostu obce v rozsahu právomoci vyplývajúcich z ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v oblasti kultúry a kultúrnych podujatí.

  V čase neprítomnosti starostu obce v rozsahu právomoci vyplývajúcich z ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  Zverejnenie odmeny zástupcovi starostu obce.

  V súlade s ustanovením § 25 ods. 7/ zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec Švábovce zverejňuje mesačnú odmenu poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania.

  Starosta obce určil odmenu Ing. Jánovi Brokešovi vo výške 50,- € mesačne. Odmena mu bude vyplácaná 1 x ročne.

  Odmena patrí zástupcovi starostu od 1.2.2019.


  Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2020

  2020
  Meno a priezvisko 14.02.2020 07.05.2020 26.06.2020 04.09.2020 20.10.2020 20.11.2020 11.12.2020
  Ing. Ján Brokeš P P P O P P O
  PhDr. Zuzana Čížiková P P P P P P P
  Slavka Ilavská O P P P P O P
  Dana Liptáková O P P P P P O
  Ing. Martin Orolin P P P P P P P
  Mgr. Juraj Šimko P P P P P P P
  Ing. Ľubomír Tkáč P P P P P P P
  SPOLU 5 7 7 6 7 6 5

  P = prítomný

  O = ospravedlnená neúčasť

  N = neospravedlnená neúčasť
  Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2019

  8.2. 5.4. 17.5. 25.6. 16.8. 18.10. 22.11. 10.12.
  Ing. Ján Brokeš O P P P P P P O
  PhDr. Zuzana Čížiková P O P P O P P P
  Slavka Ilavská P P P P P P P P
  Dana Liptáková P P P P P P P P
  Ing. Martin Orolin P P P P P P P P
  Mgr. Juraj  Šimko P P P P P P P P
  Ing. Ľubomír Tkáč P P P O P O P P
  SPOLU 6 6 7 6 6 6 7 6

  P = prítomný

  O = ospravedlnená neúčasť

  N = neospravedlnená neúčasť

  Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2018

  30.11. 14.12.
  Ing. Ján Brokeš P P
  PhDr. Zuzana Čížiková P P
  Slavka Ilavská P P
  Dana Liptáková P P
  Ing. Martin Orolin  P P
  Mgr. Juraj  Šimko P P
  Ing. Ľubomír Tkáč P O
  SPOLU

  P = prítomný

  O = ospravedlnená neúčasť

  N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2018

9.2. 26.3. 12.4. 25.5. 29.6. 14.9. 29.10.
Ing. Ján Brokeš P

P

P P O P P
PhDr. Zuzana Čížiková P P P O P P P
Mgr. Katarína Čupková P P P P P P P
Dana Liptáková P P P P P O P
Ing. Martin Orolin  P P P P P P P
Ing. Ján Rusnačko P P P P P P P
Ing. Ľubomír Tkáč P P P P O P P
SPOLU 7 7 7 6 5 6 7

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť


Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2017

10.2. 31.3. 12.5. 30.6. 14.9. 27.10. 24.11. 15.12.
Ing. Ján Brokeš P P P P P P P P
PhDr. Zuzana Čížiková P P P P P P P P
Mgr. Katarína Čupková P P P O P P P P
Dana Liptáková P P P P P O P P
Ing. Martin Orolin  P P P P P P P P
Ing. Ján Rusnačko P O P P P P P P
Ing. Ľubomír Tkáč P P P P P O P P
SPOLU 7 6 7 6 7 5 7 7

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasťÚčasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2016
12.2.
8.4.
10.6.
9.9.
14.10.
18.11.
9.12.
Ing. Ján Brokeš
P
P
P
P
P
P
P
PhDr. Zuzana Čížiková
P
P
P
P
P
P
P
Mgr. Katarína Korenková
P
P
P
P
P
P
P
Dana Liptáková
P
P
P
O
P
O
P
Ing. Martin Orolin       
P
P
P
P
P
P
P
Ing. Ján Rusnačko
O
P
P
P
P
P
P
Ing. Ľubomír Tkáč
P
P
P
O
P
O
P
SPOLU
6
7
7
5
7
5
7
P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2015

6.2. 15.5. 19.6. 11.9. 16.10. 20.11. 15.12.

Ing. Ján Brokeš

P P O P O P P
PhDr. Zuzana Čížiková P O P P P P P
Mgr. Katarína Korenková P P P P P P P
Dana Liptáková P P O P P P P
Ing. Martin Orolin        P P P P P P P
Ing. Ján Rusnačko P O P O P P P
Ing. Ľubomír Tkáč P P P O P P P

SPOLU

7 5 5 5 6 7 7

P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách v roku 2014 :                   

 1. Ing. Ján Brokeš
 2. PhDr. Zuzana Čížiková
 3. Mgr. Katarína Korenková
 4. Dana Liptáková
 5. Ing. Martin Orolin
 6. Ing. Ján Rusnačko
 7. Ing. Ľubomír Tkáč

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár