Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu


Nádoby s komunálnym odpadom (KO) sa vyvážajú každý nepárny týždeň v stredu.

JÚL

Týždeň

PO

UT

ST

ŠT

PI

SO

NE

26

1

2

3

4

27

5

6

7

8

9

10

11

28

12

13

14

15

16

17

18

29

19

20

21

22

23

24

25

30

26

27

28

29

30

31

AUGUST

Týždeň

PO

UT

ST

ŠT

PI

SO

NE

30

1

31

2

3

4

5

6

7

8

32

9

10

11

12

13

14

15

33

16

17

18

19

20

21

22

34

23

24

25

26

27

28

29

35

30

31

SEPTEMBER

Týždeň

PO

UT

ST

ŠT

PI

SO

NE

35

1

2

3

4

5

36

6

7

8

9

10

11

12

37

13

14

15

16

17

18

19

38

20

21

22

23

24

25

26

39

27

28

29

30

OKTÓBER

Týždeň

PO

UT

ST

ŠT

PI

SO

NE

39

1

2

3

40

4

5

6

7

8

9

10

41

11

12

13

14

15

16

17

42

18

19

20

21

22

23

24

43

25

26

27

28

29

30

31

NOVEMBER

Týždeň

PO

UT

ST

ŠT

PI

SO

NE

44

1

2

3

4

5

6

7

45

8

9

10

11

12

13

14

46

15

16

17

18

19

20

21

47

22

23

24

25

26

27

28

48

29

30

DECEMBER

Týždeň

PO

UT

ST

ŠT

PI

SO

NE

48

1

2

3

4

5

49

6

7

8

9

10

11

12

50

13

14

15

16

17

18

19

51

20

21

22

23

24

25

26

52

27

28

29

30

31

PLASTY, VKM, KOVOVÉ OBALY

SKLO

PAPIER

ELEKTROODPAD


Triedený zber komunálnych odpadov financuje Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Natur-pack, a.s.
https://www.naturpack.sk

Zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami, ktoré patria do vyhradeného prúdu odpadov v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, teda PAPIER, PLASTY, SKLO, KOVY a VKM (tetrapack) zabezpečuje zberová spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár