Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

 24.02.2021

Obec Švábovce má zavedený systém triedeného zberu a vykazuje nasledujúcu úroveň vytriedenia na rok 2021:

úroveň vytriedenia    30 < x <=40, čo predstavuje  22€ /t  poplatok za uloženie odpadov na skládke.

Ing. Ján Mlynár, v.r.

starosta obce

Triedený zber komunálnych odpadov financuje Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Natur-pack, a.s..

Zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami, ktoré patria do vyhradeného prúdu odpadov v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, teda PAPIER, PLASTY, SKLO, KOVY a VKM (tetrapack) zabezpečuje zberová spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o..

https://www.naturpack.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár